Bilgisayar kontrollü robotik pdf

UUBF Tez Sistemi

frais de port gratuit les coupons de saint pierre Özellikle, sosyal robotların makineler ve insanlar arasındaki ilişkide önemli rol oynayacağını düşündüğünden bu alanda araştırmalarını yoğunlaştırdı. Reklam sektöründe iken edindiği, Animatronik ve Antropomorfik Robotik konusundaki profesyonel deneyimleri bu konuda kendisine yardımcı oldu. Günümüzde ise, Otomasyon, Robotik ve Yapay Zeka üzerindeki araş- tırma ve geliştirme çalışmalarını profesyonel olarak sürdürmektedir.

İndirimli setlerimize mutlaka göz atın! Sepet 0. Menü Sepet 0. Türkiye İş Bankası - Maximum Kart. Lütfen resimdeki 3 karakterli yazıyı kutuya sırasıyla yazınız.

Devrim Çamoğlu - Bilgisayar Kontrollü Robotik | Sözcü Kitabevi

İnsanın yaşamasına elverişli olmayan ortamlarda çalışırlar. Bu amaçla gerekli enerjinin sağlanması ve sinyallerin iletilmesinde genel olarak 2 farklı yöntem kullanılabilmektedir: Harici enerji beslemesi Robota Entegre enerji beslemesi Harici enerji beslemesinde gerekli olan enerji, robottan bağımsız olarak kollar veya benzer tertibatlar üzerinden hortum veya kablo paketleri vasıtasıyla sağlanmaktadır. O yıllarda Laterna mekaniğinin benzeri olan bu sistemler daha sonraları Thomas Alva Edison 'a da ilham kaynağı olacak ve Edison üzerinde sabitlenmiş kamları bulunan silindirin yerine üzerine yazılabilir balmumu silindiri koyarak gramafonu icad edecekti. Robot teknolojisi, çağımız gelişim süreci içinde gelişen birçok bilimsel ve teknolojik olguların, robot adını verdiğimiz teknolojik ürünler üzerinde bütünleşmesi ve uygulamasını içerir. Gupta GTS Denemeleri 5. Manipülatör hafif alaşım dökümden yapılmış 6-eksen mafsallı kola sahiptir.

Ürün İadesi veya Değiştirme Süreci     Siz sayın okuyucularımız, aşağıdaki koşullar altında her zaman iade edebilir veya değiştirme yapabilirsiniz: Ambalaj malzemesi eksik veya tahrip olmuş, kullanılmış ürünlerin iadesi kabul edilmemektedir. İade etme sürecinde önemli unsurlar: Değiştirme sürecinde önemli unsurlar: Yabancı Müzik Yerli Müzik. Ana Sayfa » Bilgisayar Kontrollü Robotik. Bilgisayar Kontrollü Robotik Devrim Çamoğlu. Alet ya da makine yapan makineler artık çağımızın bir gerçeği.

Genel anlamda manipülatör deyince, asıl mekanik düzeni oluşturan robot kolu akla gelmektedir. Manipülatör Şekil 2. A6 1 den 6 ya Robot aksları Şekil 2. Manipülatör Robot kolunu oluşturan akslar tasarıma bağlı olarak hidrolik, pnömatik ve elektrik sürücü sistemleri yardımıyla gerekli düzenlemelerin yapılması sonucu hareket ettirilmektedir. Elektrik sürücüler ile birlikte genellikle servo motorlar kullanılmaktadır. Servo motorlar, redüksiyon dişlileri üzerinden manipülatörün ilgili aks bileşenlerine bağlantılıdırlar.

Bir robot kolunun bileşenleri genellikle alüminyum ve çelik dökümden oluşmakla birlikte aynı zamanda yalıtılmış durumlarda karbon-fiber bileşenler de kullanılmaktadır. Manipülatörün temel bileşenleri Şekil 2. Robot kolunu oluşturan her bir aks, robot tabanından robot flanşına kadar ayrı ayrı numaralandırılmıştır Şekil 2.

Robotun kontrol edilmesi, mevcut tüm spesifikasyonlar TCP nin hareketleri ile ilgili olacak şekilde yapılandırılabilir. Genellikle efektörler pnömatik yapıda tasarlanmakla birlikte elektrikli ve hidrolik yapıda olanlar da mevcuttur. Ölçüm Sensörleri Bu amaçla gerekli enerjinin sağlanması ve sinyallerin iletilmesinde genel olarak 2 farklı yöntem kullanılabilmektedir: Harici enerji beslemesi Robota Entegre enerji beslemesi Harici enerji beslemesinde gerekli olan enerji, robottan bağımsız olarak kollar veya benzer tertibatlar üzerinden hortum veya kablo paketleri vasıtasıyla sağlanmaktadır.

Harici enerji beslemesi yönteminde, robot hareketine bağlı olarak hortum veya kablo paketlerinin zarar görmemesi için düzgün bağlantı yapılmasına özen gösterilmelidir. Şekil Harici enerji beslemeli Endüstriyel Robot Gaz Kaynak Hücresi Entegre enerji beslemesinde gerekli olan enerji, robot yapı grupları içerisinden veya robot yapı grupları boyunca iletilerek sağlanmaktadır. Enerji beslemesi gerilimsiz olduğunda; robot, hortum ve kablo paketlerine verilecek zarar önlenmiş olmaktadır.

Şekil Entegre enerji beslemeli Endüstriyel Robot Bölüm: Endüstriyel Robot Sistemleri Çevre Birimleri Bağlantıları Endüstriyel Robot ve çevre birimleri arasında iletişimin kurulması amacıyla çeşitli yöntemler kullanılmaktadır Şekil 2. Kapalı çevrim kontrol sistemlerinde geri besleme FeedBack işleminin yapılmasında sensörler kullanılmaktadır.

Sensörler ile elde edilen ölçüm değerleri kumanda sistemleri için gerekli kontrol verileri oluşturmaktadır. KUKA Agilus KR6 R model endüstriyel robot 6 eksenli harici 2 eksen ilave edilebilir , çok yüksek hızlı, çevrim süresi düşük, entegre enerji besleme sistemine sahip olmakla birlikte zemine, duvara veya tavana monte edilerek çalıştırılabilmektedir. Yüksek çalışma hızlarına ve hassasiyete sahiptirler. Tümleşik entegre enerji besleme sistemine sahiptirler. Bu durum robotu sadeleştirir ve çalışma esnasında hareket kolaylığı sağlanır. Tüm eksenlerdeki tümleşik frenleme sayesinde duvar, tavan ve tabana monte edilerek etkili bir şekilde kullanılabildiğinden farklı montaj seçeneklerine sahiptir.

KUKA küçük robotların motor ve dişlileri yağlama gerektirmediğinden bakım masrafları düşüktür. Çalışma Alanı Zarfı uygunluğundan dolayı düşük maliyetli ve az yer kaplamaktadırlar. KUKA küçük robotlar insan-makine işbirliğini basitleştirmektedirler. Manipülatör hafif alaşım dökümden yapılmış 6-eksen mafsallı kola sahiptir. Manipülatördeki her eksene yönelik bir fren sistemi mevcuttur. Manipülatör içerisindeki motor ve kablolar eklem hareketleri, kir, nem ve vida yerlerine karşı özel korumaları içerisindedir. A1 arabirimi Şekil 2.

İlgili ürünler

Bölüm: Endüstriyel Robot Sistemleri Endüstriyel robotların güvenli ve herhangi bir zarar görmeden bir yerden başka bir yere taşınması gereken durumlarda, öncelikle manipülatörün Nakil Pozisyonuna alınması ve üzerinde bulunan vida, çivi vb. Manipülatör yeni yerine sabitleninceye kadar Nakil Pozisyonunda kalmalıdır.

A6 aksların alması gereken pozisyonlar Şekil 2. KUKA smartpad in yansımasız dokunmatik ekrana, 12 yönlü 6D fareye ve ergonomik bir yapıya olması, kullanımının rahat olması gibi sahip olduğu avantajlı özellikler sayesinde Endüstriyel robotun programlanması ve kontrol edilmesi son derece basit, hızlı ve güvenli bir şekilde yapılabilmektedir. Endüstriyel Robot Programlama Yöntemleri Programlama bir problemin çözülmesine veya bir işin gerçekleştirilmesine yönelik olarak, yapılması istenen işlemlerin belirli bir düzen içerisinde bilgisayara öğretilmesi olarak tanımlanabilmektedir.

Endüstriyel robotun bir işi yapabilmesi için öncelikle, istenen görev ve hareketler açısından robotun programlanması gerekmektedir.

2. Bölüm. Endüstriyel Robot Sistemleri

Robot programlama, robota bir işin belirli bir hız ve sıra içerisinde kontrollü olarak yaptırılmasıdır. Robot programlama teknikleri Şekil 2. Günümüzde genellikle gelişmiş kontrol yeteneklerine sahip endüstriyel robotların programlanması amacıyla Off-Line programlama OLP yöntemleri yoğun olarak kullanılmaktadır. Pasif programlamada operatör robotla temas halindedir ve öğretme esnasında öngörülen iş operatör tarafından da aynen yapılmaktadır.

Pasif programlama işlemleri, elle ve taklit yoluyla olmak üzere iki temel yapıda gerçekleştirilmektedir. Elle Pasif Programlama Pasif programlama tekniklerinden biri olan Elle Programlamanın temel prensibi, operatör tarafından bizzat robot kolu tutularak istenen işin gerçekleştirilmek suretiyle robota öğretilmesidir.

Fazla kullanışlı olmamakla birlikte, Elle Programlama yöntemi Şekil 2. Şekil Elle Pasif Programlama Öğretme Modunda, endüstriyel robot için programlama işlemeleri yapılırken; Çalışma Modu ile robotun gerçek anlamda çalışması sağlanabilmektedir.

İçindekiler

Taklit Yoluyla Pasif Programlama Şekil 2. Kurulan düzenek sayesinde; operatörün elindeki kontrol ünitesi yardımıyla, operatör tarafından yapılan hareketler endüstriyel robot tarafından sensörler yardımıyla algılanarak eşzamanlı olarak tekrarlanmakta ve kayıt edilmektedir. Bu sayede taklit yoluyla en karmaşık hareketler robota öğretilerek gerekli programlama işi yapılabilmektedir. Uygulama esnasında Endüstriyel Robot, kaydedilmiş hız ve hareket sırasına bağlı olarak manipülatörün ilgili akslarını hareket ettirmektedir.

 • ebeveyn denetimi ayarlarında değişiklik yapılamıyor.
 • 🥁 Bilgisayar Kontrollü Robotik PDF İndir Devrim Çamoğlu Kitap İndir!
 • arama çubuğundan geçmişi silme chrome.

Şekil Taklit yoluyla Pasif programlama Taklit Yoluyla Programlamada, robota ve çevreye zarar verilmemesi için operatörü tarafından özellikle robotun çalışma sınırlarını ve kapasitesi iyi bilmesi ve bu hususlar dikkate alınarak gerekli programlama işlemlerinin yapılması gerekmektedir Aktif Programlama Endüstriyel robotların programlanmasında, Aktif Programlama tekniklerinin temelinde bilgisayar veya Teach Pendant gibi sayısal tabanlı öğretme işlemleri yer almaktadır.

Aktif programlama ile endüstriyel robotların programlanması daha kolay ve daha gelişmiş bir şekilde yapılabilmektedir. Teach Pendant ile programlamada temel olan şey, Endüstriyel Robot tarafından yapılması istenen işlerin programcı tarafından öğretilerek ve gerekli kodlamalar yapılarak robot program hafızasına yüklenmesidir. Manipülatörün hangi hızda ve nasıl hareket edeceği her bir aks dikkate alınarak Teach Pendant yardımıyla programcı tarafından robot program hafızasına alınmaktadır.

Bu şekilde yapılan programlama bir isim ile sisteme kayıt edilerek, daha sonra istenildiğinde ilgili programın çağırılmasıyla robot tarafından ilgili işlerin yapılması sağlanabilmektedir. Ayrıca OLP ile program geliştirme esnasında gerekli olan manipülatör pozisyonlarının belirlenmesi işlemlerinde Teach Pendant büyük kolaylık sağlamaktadır. Böylelikle istenen pozisyon koordinatları doğrudan belirlenerek hafızaya alınarak gerekli yerlerde kullanılabilmektedir.

Gezinti menüsü

Off-Line Programlama OLP Off-Line Programlama OLP - Off-Line Programming , Endüstriyel Robotun öngörülen işlevlerini yerine getirmesi amacıyla, yapması gereken hareket ve işlere yönelik program kodlarının bilgisayarlar vasıtasıyla yazılıp derlenmesi, isteğe bağlı olarak simüle edilmesi ve nihayetinde robota yüklenmesi sürecidir. Off-Line Programlamada, robot mevcut çalışmasını sürdürürken üretim çalışmaları devam ederken , aynı zamanda robota yönelik yeni bir program geliştirilebilmektedir. Üstelik robot çalışma alanı ile programlama alanının aynı ortamda olma zorunluluğu da bulunmamaktadır.

Ayrıca endüstriyel robotun programının geliştirilmesi için robotun montaj edilmesine de gerek duyulmamaktadır.

AS METAL, Robot Kol (CNC İşleme Merkezi, Kapı Kanadı Uygulaması)

Bölüm Çalışma Soruları Soru 1. Endüstriyel Robotun çalışma alanı zarfı Working Envelope ve Bilek pozisyonunun belirlenmesinde rol oynayan eksenler aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak ifade edilmiştir? Aşağıdakilerden hangisi Yatay Mafsallı Endüstriyel Robot sınıfına girmektedir? Aşağıdakilerden hangisi Endüstriyel Robotlar için Sürekli Rota Continuous Path Control hareket kontrol metodunun kullanıldığı uygulama alanlarından biri değildir?

Aşağıdakilerden hangisi Robot manipülatör eklem hareketleri için gerekli gücün sağlanmasında kullanılan sürücü sistemlerinden biri değildir? Endüstriyel Robot Sistemi performansının belirlenmesinde önemli rol oynayan Hassasiyet için Mutlak Hassasiyeti: Düşük, Tekrarlanabilirlik Hassasiyeti: Yüksek olması aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilebilir?

 • iphone 7 Plus jailbreak yapmadan uygulama yükleme.
 • iphone 6s gelen arama kaydetme;
 • casus telefon takip izleme.
 • samsung servis takip etme.
 • Text Widget!
 • Kürk Mantolu Madonna - SABAHATTİN ALİ!
 • Peygamberimizin Hayatı - Salih Suruç;

Aşağıda verilen ifadede boşluğa gelecek uygun seçenek hangisidir? Robot teknolojisinde kullanılan kavrayıcılar, ölçüm araçları, aletler ve programa göre çalışma alanında hareket eden ve robotun ortamını manipüle etmek için robota hizmet eden diğer işlem elemanları Bölüm: Endüstriyel Robot Sistemleri Soru 8. Aşağıdakilerden hangisi Endüstriyel Robot Sistemlerinde kullanılan bir sensör sistemi değildir? Endüstriyel Robot Programlama 1. Baskı Dr. Robot Bilimi Robotların Sınıflandırılması Öğr. Ozan AKI r1. Ürün no. Talep üzerine Uygulama yeri ve müşteri gereklilikleri doğrultusunda kullanılacak cihazın özellikleri.

Endüstriyel Robotlar İçindekiler: 1. Robot Anatomisi ve İlgili Konular 2. Robot Kontrol Sistemleri 3. Uç Eyleyiciler 4. Robotikteki Sensörler 5. Endüstriyel Robot Uygulamaları 6. Robot Programlama 7.

mSpy nedir?

mSpy, kendini nihai kullanıcıların güvenlik, emniyet ve pratiklik ihtiyaçlarını karşılamaya adamış takip çözümlerindeki küresel liderlerden biridir.

mSpy - Bilmek. Engel olmak. Korumak.

Nasıl çalışıyor?

Mobil takip yazılımının bütün gücünü kullanın

Messenger uygulamalarını takip edin

Takip edilen cihaz üzerindeki sohbet ve mesajlaşma hizmetlerine sınırsız erişime sahip olun

Bizimle 7/24 iletişime geçin

Özel destek ekibimize e-posta, sohbet ya da telefon üzerinden ulaşabilirsiniz.

Verilerinizi saklayın

Verilerinizi güvenle saklayın, yedekleyin ve başka cihazlara aktarın.

Birden fazla cihazı takip edin

Akıllı cep telefonlarını (Android, iOS) ve bilgisayarları (Mac, Windows) eş zamanlı olarak takibe alabilirsiniz.

mSpy ile takip edin

24/7

7/24 küresel müşteri hizmetleri

mSpy her müşterinin değerini biliyor ve 7/24 müşteri hizmetlerine büyük bir önem veriyor.

95%

Müşteri memnuniyeti %95

Müşteri memnuniyeti mSpy’ın en önemli önceliğidir. mSpy müşterilerinin yüzde 95’i aldıkları hizmetten memnun olduklarını ve hizmetlerimizden yeniden faydalanacaklarını söylüyor.

mSpy müşterileri memnun ediyor

 • mSpy’i bir kez denedikten sonra, bu uygulama bir ebeveyn olarak hayatımın paha biçilmez parçalarından biri haline geldi. Çocuklarımın neler yaptığı konusunda beni haberdar ediyor – bu sayede onların iyi olduklarından emin oluyorum. Aynı zamanda, ayarlarını değiştirerek hangi kontak kişilerinin, sitelerin ya da uygulamaların engelleneceğine karar vermek de beni memnun ediyor.

 • mSpy çocuğumun internet aktivitelerini tamamen denetimim altında tutmama yardımcı olan iyi bir aplikasyon. Eğer karşılaşırsam, bütün şüpheli kontak kişilerini silebilirim. Modern ebeveynler için iyi bir seçim.

 • Her ebeveyn için çocuklarının güven olmasını sağlamak temel bir önem taşır. Ve mSpy kızımın yanında olamadığım zamanlarda ona göz kulak olmama yardımcı oluyor. Şiddetle tavsiye ediyorum!

 • Oğlum 7/24 telefonuyla meşgul ve bazen onun kötü bir şeyler yapmadığından emin olmak için kontrol ediyorum. mSpy oğlumun düzenli olarak kullandığı her şey için bana güncellemeler sunuyor.

 • Yanlarında olmadığımda, çocuklarıma göz kulak olmak için iyi bir uygulama arıyordum. Ve bir arkadaşım mSpy’ı tavsiye etti. Ona bayılıyorum! İnternetin fırtınalı denizin çocuklarımı güvende tutmamı sağlıyor.

Endorsements

Uygulama genel olarak yasal takip kullanımı için tasarlandı ve yazılımı kurmak için elbette ki meşru nedenler bulunuyor. Mesela şirketler, çalışanlarını şirket telefonlarını güvenlik amacıyla takip ettiği konusunda bilgilendirebilir.

Next Web