Yerindelik yerini bulma


Hart ve Dworkin bu bağlamda incelenmesi gereken düşünürler. Neyse ki bu yazıda biz bu çetrefilli kısımdan muafız. Bir diğer yanlışı da söyleyip konuya giriş yapmak artık elzem görünüyor. Öncelikle söylemek gerekir ki türk hukuk sistemi yalnızca içtihatlara dayanan bir hukuk değildir.

Yerindelik denetimi sakıncalı

Yargıçların kararlarına esas teşkil etmek üzere kullandıkları yazılı hukuk ve bu yazılı hukukta kararlara yol göstermek üzere temel yöntemler bulunur. Kısaca hakim yazılı bir kural varsa ilk elden hukuk yaratamaz. Yargı Hassas Terazi mi? Tekrar etmek de yarar var ki bu kural Türk hukuku açısından ne yenidir ne de yeni keşfedilmiştir. Hakim karar verirken hukuk yaratmak, takdir ve yorum kullanmak zorundadır. Bu herkes tarafından bilinen ve yüksek sesle söylenmesinden korkulan gerçekliği hukuk yazını dillendireli çok uzun zaman oldu.

Hukukun yaşayan yanından, her geçen günle her geçen iktidarla yeniden şekillendiği ve toplumla birlikte evrilen ve dönüşen yanından bahsedenlerin neden sürekli yasama sürecinden söz ettiklerini anlamak güç değil.

 1. Yerindelik yerini bulma.
 2. ebeveyn kontrol programı türkçe.
 3. Zaviye bulmaca?
 4. yerindelik nedir, yerindelik ne demek?;
 5. yerindelik yerini bulma?
 6. uzaktan telefon izleme.
 7. Yerindelik Nedir?.

Belki de bu yüzden geçen sene bakanlık binası önüne yapılan gözü açık köylü kadını motifli hafif toplu themis heykeli bu denli tepki topladı Ama bu imaj gerek iktidar akıl açısından gerekse muhalefetin bir kısmı açısından birbirlerine durumun farkındayım der gibi göz kırpa kırpa kabul ediliyor. Ama bir kez daha söylemek de yarar var ki böyle bir hukuk, böyle bir yargı olamaz. Hakim, toplumsal ilişkilerin ürünü bir insan ve kavramlar da soyuttur. Yargılama bir süreç, hakimin hukuk yaratması bir olgu ve hukukun ilkeleri evrensel ve tarihseldir.

Yazılı hukuka rağmen içtihat hukukun geliştiğini söylemek çelişki midir? Hakim hukuk yaratır demek yazılı kuralları çöpe mi attırır? Artık yurttaşlar, hakları ihlal edilmeden sırf yurttaş ya da bölge sakini olmaktan kaynaklanan çevre davaları açamayacak mı? Soruların yanıtlarını vermeye gayreti içinde asıl sorunumuza yukarıda sözünü ettiğim kavram setlerine dokunmaya başlamanın tam zamanı. Yargı ve yargıç dokunulmaz, hissedilmez, erişilemez yerine koyulurken ve tarafsızlık halesi ile donatılırken adili yarattığına dair inançtan beslenir.

Oysa ki, adalet yeryüzündedir. Karar merciindeki bir insandır. Adalet sorunu ise çözümü bekleyen bir gerçekliktir. Öyleyse hakimin hukukilik denetimi yaptığı an ile yerindelik denetimi yaptığını anı ayırması mümkün değildir. Bu an çoğu zaman iç içedir. Ancak bu içiçelik elbette ki yazılı hukukun aşılması ve aksine kararlar verilmesi demek değildir.

Üzerinde uzlaşılmış kavram ve çözümler üzerinde hakimin yeniden hukuk yaratması oldukça zor ve uzun zaman isteyen bir süreçtir.. Somut sorunu çözmek için yargıç her gün yeni toplumsal ilişkiler, teknolojik gelişmeler ve yepyeni dengeler ile karşılaşır. Buna göre adalet, tek başına yargılama süreci değildir. Bu toplumsal, siyasal yapı ile ekonomik yapı ile doğrudan ilgilidir. Tarafsız yargı iddiası, adil olma halini yeryüzünden silme iddiası anlamına gelir. Tarafsızlık ideolojisinin örttüğü diğer bir gerçek, adaletin taraflarının, devletle — toplumun ve bunların sınıfsal konumlanış biçimlerinin, kavramların konumlanışının yeniden inşa edildiğinin görünmez hale getirildiğidir.

Kamu yararı kavramı ve onun anlamının da tam da bu açıklamalar ışığında değerlendirilmesi gerekir. Yalnızca son on yıl içindeki yargı kararlarında kamu yararı kavramının anlamı ve yeri incelemeye alınacak olunursa bile kavramın içeriğindeki dönüşümü reddetmek mümkün değildir. Yargı kararlarının doğa ve emek lehinde olması için yıllardır yürütülen mücadelelerle bu yargı kararlarının ve kamu yararı kavramının biçimlendiğini de hatırlatmak gerekir.

Oysaki yargının doğa lehine verdiği kararları uygulatamayan çevre mücadelesi, hiç kendini, politik mücadele düzlemlerini sorgulama ihtiyacı duymuyor. Açtığı çevre davalarını maddi pazarlık konusu haline getirenleri teşhir etmiyor. Siyasal alanı yargı mücadelesine daraltmanın getirdiği zafiyet içinde kendi gölgesinde dünyayı kurtarıyor.

Bu noktada yerindelik denetimi ile çevre davalarındaki ehliyet sorunu arasında düz kontak kuran söylemlere karşı da birkaç kelam etmeli. Yani anayasanın Bu yaklaşımların söz konusu  konuların özü ile ilgili söyleyecek sözü, gerçekleri ile yüzleşecek gücü yok. Oysa sebebin tavsifinde hata nedeniyle bir idari işlem iptal edildiğinde, sebebin nitelendirilmesi konusundaki yetki idareden mahkemelere geçmiş olmaktadır. Bu nedenle mahkemeler, sebebin tavsifinde hata olup olmadığını incelerken çok dikkatli olmalı, kendilerini sınırlandırmayı bilmelidirler. Kemal Gözler, İdare Hukuku s.

LinkWithin

Bunun bilinen bir yolu ise yoktur. İşte bu nedenle hukuk, hiç olmazsa belirli alanlarda, idarenin elini kolunu bağlamamış, ona hareket serbestisi tanımış, bazı konularda idareciye, belli bir kararı alıp almama veya alınması mümkün birden fazla karar arasında birisini seçme serbestisi  tanımıştır. Yani idareye takdir yetkisinin tanınmasının nedeni, idareye yerindeliği yüksek kararlar alma imkanının sağlanması düşüncesidir. Yargı yerlerinin, yönetimin yerine geçerek, iptal edilen kararın yerini almak üzere yeni bir karar almaları, yönetsel eylem ve işlem niteliğinde karar vermeleri, yönetim yerine takdir yetkisini kullanmaları, siyasal yeğlemelerde bulunmaları yargı yetkisinin dışında kalır.

Şeref Gözübüyük Yönetsel Yargı s. Buraya kadar açıklamalardan da görülebileceği üzere yerindelik denetimi yapmak idare hukuk kurallarına aykırı ve gerek Türk idare Hukukunda gerek de diğer ülke hukuklarında yasaklanmış olan bir olgudur.

Anayasa Referandumunda Hukukilik/Yerindelik Denetimi Tartışmalarına Dair Bir Not /Ilgın ÖZKAYA

Yasak getirilmesi, hukuka aykırı değil aksine hukuki ve demokratik olanıdır. Şimdiye kadar açılmış ve kazanılmış davaların genel gerekçesi yerindelik denetimi değil hukuka uygunluk kriteridir. Bazen mahkemeler bu kuralı delmiş olsalar da kendi gerekçelerinde ben yerindelik denetimi yaptım bu nedenle böyle bir karar verdim diyemez.

Anayasa Mahkemesi’nin başörtüsü kararı Berlin’i de bağlıyor

Dediği an zaten verdiği karar tartışmalı hale gelir. Bu davalar şimdiye kadar nasıl açılmış ve kazanılmış ya da kaybedilmişse yine aynı şekilde kazanılacak ya da kaybedilecektir. Kısaca hakim yazılı bir kural varsa ilk elden hukuk yaratamaz. Tekrar etmek de yarar var ki bu kural Türk hukuku açısından ne yenidir ne de yeni keşfedilmiştir. Hakim karar verirken hukuk yaratmak, takdir ve yorum kullanmak zorundadır.

Bu herkes tarafından bilinen ve yüksek sesle söylenmesinden korkulan gerçekliği hukuk yazını dillendireli çok uzun zaman oldu. Hukukun yaşayan yanından, her geçen günle her geçen iktidarla yeniden şekillendiği ve toplumla birlikte evrilen ve dönüşen yanından bahsedenlerin neden sürekli yasama sürecinden söz ettiklerini anlamak güç değil. Belki de bu yüzden geçen sene bakanlık binası önüne yapılan gözü açık köylü kadını motifli hafif toplu themis heykeli bu denli tepki topladı Ama bu imaj gerek iktidar akıl açısından gerekse muhalefetin bir kısmı açısından birbirlerine durumun farkındayım der gibi göz kırpa kırpa kabul ediliyor.

Ama bir kez daha söylemek de yarar var ki böyle bir hukuk, böyle bir yargı olamaz.

yerindelik ne demek?

hukukilik denetimi kadar uygulama alanı bulmaz. idari vesayet alanında örnekleri, maamafih, yerindelik türk yargısının fiilen yaptiği ve fakat anayasaya göre gösterilen şekil ve esaslara uygun olarak yerine getirilmesini kısıtlayacak, idari. Yerindelik nedir? Yerindelik. [isim] Yerinde olma durumu, isabet. Kamulaştırılan bir yer Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesi ni kullanın.

Hakim, toplumsal ilişkilerin ürünü bir insan ve kavramlar da soyuttur. Yargılama bir süreç, hakimin hukuk yaratması bir olgu ve hukukun ilkeleri evrensel ve tarihseldir. Yazılı hukuka rağmen içtihat hukukun geliştiğini söylemek çelişki midir?

İlgili Yazılar

Hakim hukuk yaratır demek yazılı kuralları çöpe mi attırır? Artık yurttaşlar, hakları ihlal edilmeden sırf yurttaş ya da bölge sakini olmaktan kaynaklanan çevre davaları açamayacak mı?

Soruların yanıtlarını vermeye gayreti içinde asıl sorunumuza yukarıda sözünü ettiğim kavram setlerine dokunmaya başlamanın tam zamanı. Yargı ve yargıç dokunulmaz, hissedilmez, erişilemez yerine koyulurken ve tarafsızlık halesi ile donatılırken adili yarattığına dair inançtan beslenir. Oysa ki, adalet yeryüzündedir. Karar merciindeki bir insandır.

Adalet sorunu ise çözümü bekleyen bir gerçekliktir.

mSpy nedir?

mSpy, kendini nihai kullanıcıların güvenlik, emniyet ve pratiklik ihtiyaçlarını karşılamaya adamış takip çözümlerindeki küresel liderlerden biridir.

mSpy - Bilmek. Engel olmak. Korumak.

Nasıl çalışıyor?

Mobil takip yazılımının bütün gücünü kullanın

Messenger uygulamalarını takip edin

Takip edilen cihaz üzerindeki sohbet ve mesajlaşma hizmetlerine sınırsız erişime sahip olun

Bizimle 7/24 iletişime geçin

Özel destek ekibimize e-posta, sohbet ya da telefon üzerinden ulaşabilirsiniz.

Verilerinizi saklayın

Verilerinizi güvenle saklayın, yedekleyin ve başka cihazlara aktarın.

Birden fazla cihazı takip edin

Akıllı cep telefonlarını (Android, iOS) ve bilgisayarları (Mac, Windows) eş zamanlı olarak takibe alabilirsiniz.

mSpy ile takip edin

24/7

7/24 küresel müşteri hizmetleri

mSpy her müşterinin değerini biliyor ve 7/24 müşteri hizmetlerine büyük bir önem veriyor.

95%

Müşteri memnuniyeti %95

Müşteri memnuniyeti mSpy’ın en önemli önceliğidir. mSpy müşterilerinin yüzde 95’i aldıkları hizmetten memnun olduklarını ve hizmetlerimizden yeniden faydalanacaklarını söylüyor.

mSpy müşterileri memnun ediyor

 • mSpy’i bir kez denedikten sonra, bu uygulama bir ebeveyn olarak hayatımın paha biçilmez parçalarından biri haline geldi. Çocuklarımın neler yaptığı konusunda beni haberdar ediyor – bu sayede onların iyi olduklarından emin oluyorum. Aynı zamanda, ayarlarını değiştirerek hangi kontak kişilerinin, sitelerin ya da uygulamaların engelleneceğine karar vermek de beni memnun ediyor.

 • mSpy çocuğumun internet aktivitelerini tamamen denetimim altında tutmama yardımcı olan iyi bir aplikasyon. Eğer karşılaşırsam, bütün şüpheli kontak kişilerini silebilirim. Modern ebeveynler için iyi bir seçim.

 • Her ebeveyn için çocuklarının güven olmasını sağlamak temel bir önem taşır. Ve mSpy kızımın yanında olamadığım zamanlarda ona göz kulak olmama yardımcı oluyor. Şiddetle tavsiye ediyorum!

 • Oğlum 7/24 telefonuyla meşgul ve bazen onun kötü bir şeyler yapmadığından emin olmak için kontrol ediyorum. mSpy oğlumun düzenli olarak kullandığı her şey için bana güncellemeler sunuyor.

 • Yanlarında olmadığımda, çocuklarıma göz kulak olmak için iyi bir uygulama arıyordum. Ve bir arkadaşım mSpy’ı tavsiye etti. Ona bayılıyorum! İnternetin fırtınalı denizin çocuklarımı güvende tutmamı sağlıyor.

Endorsements

Uygulama genel olarak yasal takip kullanımı için tasarlandı ve yazılımı kurmak için elbette ki meşru nedenler bulunuyor. Mesela şirketler, çalışanlarını şirket telefonlarını güvenlik amacıyla takip ettiği konusunda bilgilendirebilir.

Next Web